Aktualności

powrót do listy

UWAGA: Zmiany w regulaminie projektu


Informujemy, że od dnia 23.11.2018 wprowadza się zmiany do:
  1. Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie (plik PDF) oraz załączników:
    • Załącznika nr 1 - Biznesplanu (plik PDF i DOC)
    • Załącznika nr 3 - Umowa o powierzenie grantu na rozpoczęcie działalności gospodarczej   (plik PDF i DOC)
    • Załącznika nr 5 - Wniosku o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej  (plik PDF i DOC)
  2. Załącznika nr 1 do Regulaminu rekrutacji. 
Zmiany obowiązują uczestników w zależności od edycji rekrutacji:
  • w przypadku powiatów brzeskiego i dąbrowskiego począwszy od V edycji rekrutacji,
  • w przypadku powiatu tarnowskiego i miasta Tarnowa począwszy  od edycji VI rekrutacji.
Zmiany dotyczące Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie związnane są z wydaniem przez MIiR Zaleceń w sprawie VAT, których treść dostępna jest tutaj. Zmiany dotyczą kwestii związanych z różnym sposobem wypłaty środków z dotacji:
a) w kwocie pełnej, tj. kwocie wskazanej w biznesplanie - w przypadku uczestników, którzy nie zamierzają zarejestrować się jako podatnik VAT,
b) w kwocie pomniejszonej - w przypadku uczestników, którzy zamierzają zarejestrować się jako podatnik VAT.
 
Zmiany dotyczące załącznika do Regulaminu Rekrutacji są związane z wejściem w życie w dn. 2 sierpnia 2018 r. tzw. Omnibus regulation, czyli pakietu zmian w rozporządzeniach unijnych, upraszczających zasady finansowe. W związku z czym utraciła moc podstawa prawna zbierania danych dotyczących sytuacji gospodarstw domowych uczestników projektów.