Aktualności

powrót do listy

WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU „TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” Miasto Tarnów

Miasto Tarnów

WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH 
DO PROJEKTU „TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”

Miasto Tarnów

 

Lp.

Nr identyfikacyjny kandydata

Wyniki oceny formalnej

1

1/I/TSP/FHT

POZYTYWNA

2

2/I/TSP/FHT

POZYTYWNA

3

3/I/TSP/FHT

POZYTYWNA

4

4/I/TSP/FHT

POZYTYWNA

5

5/I/TSP/FHT

POZYTYWNA

6

6/I/TSP/FHT

POZYTYWNA

7

7/I/TSP/FHT

POZYTYWNA

8

8/I/TSP/FHT

POZYTYWNA

9

9/I/TSP/FHT

POZYTYWNA

10

10/I/TSP/FHT

POZYTYWNA

11

11/I/TSP/FHT

POZYTYWNA

 

 

FORMULARZE REKRUTACYJNE KANDYDATÓW ZWERYFIKOWANE POZYTYWNIE SKIEROWANE ZOSTAJĄ DO OCENY MERYTORYCZNEJ