Aktualności

powrót do listy

WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU „TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” Powiat brzeski

Powiat brzeski

WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH 
DO PROJEKTU „TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”

Powiat brzeski

 

Lp.

Nr identyfikacyjny kandydata

Wyniki oceny formalnej

1

1/I/TSP/TOZCH

POZYTYWNA

2

2/I/TSP/TOZCH

POZYTYWNA

3

3/I/TSP/TOZCH

POZYTYWNA

4

4/I/TSP/TOZCH

POZYTYWNA

5

5/I/TSP/TOZCH

POZYTYWNA

6

6/I/TSP/TOZCH

POZYTYWNA

7

7/I/TSP/TOZCH

POZYTYWNA

8

8/I/TSP/TOZCH

POZYTYWNA

9

9/I/TSP/TOZCH

POZYTYWNA

10

10/I/TSP/TOZCH

POZYTYWNA

11

11/I/TSP/TOZCH

POZYTYWNA

 

 

FORMULARZE REKRUTACYJNE KANDYDATÓW ZWERYFIKOWANE POZYTYWNIE SKIEROWANE ZOSTAJĄ DO OCENY MERYTORYCZNEJ