Aktualności

powrót do listy

INFORMACJA O TERMINIE NABORU BIZNESPLANÓW - VII edycja powiat brzeski

Powiat brzeski

Informujemy, iż biznesplany wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami będzie można składać w Punkcie Obsługi Projektu:
- Brzesko, Plac Kupiecki 8 – budynek P.H.U MARK  – I piętro

nieprzekraczalnym terminie od 18.02.2019 r. do 22.02.2019 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00. 

Dokumenty o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej należy złożyć w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia lub dwa oryginały) trwale spiętych oraz w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD), w zamkniętej kopercie.

Dokumenty o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej stanowią:

1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej
- Załącznik nr 1 do wniosku – Biznesplan
- Załącznik nr 2 do wniosku – Oświadczenia
- Załącznik nr 3 do wniosku – zaświadczenie o ukończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego (wydawane przez punkt obsługi projektu w momencie zakończenia wsparcia)

2. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego

/Dokumenty z punktu 1 w odrębnej kopercie, dokumenty z punktu 2 w odrębnej kopercie/
 

Wszystkie wzory dokumentów dostępne są poniżej:

Lp. 

Nazwa dokumentu

Word

PDF

1

Wniosek o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Załąznik nr 1

Załąznik nr 2

1a

Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej -Biznesplan_BOZ

Pobierz

Pobierz

1b

Zalacznik nr 2 do wniosku o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej Oświadczenia

Pobierz

Pobierz

2

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego: szkoleniowo-doradczego

Pobierz

Pobierz