Aktualności

powrót do listy

INFORMACJA O TERMINIE NABORU BIZNESPLANÓW XV EDYCJA - powiat dąbrowski

Powiat dąbrowski

INFORMACJA O TERMINIE NABORU  BIZNESPLANÓW XV EDYCJA - powiat dąbrowski

 

Informujemy, iż biznesplany wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami będzie można składać w Biurze Projektu/Punktach obsługi:

 

-  osobiście w Punkt Obsługi Dąbrowa Tarnowska

ul. Oleśnicka 3, telefon: 517 878 962

 

nieprzekraczalnym terminie od  02.09.2019 r. do 06.09.2019 r.

 

od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00 

Dokumenty o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej należy złożyć w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia lub dwa oryginały) trwale spiętych oraz w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD), w zamkniętej kopercie.

Dokumenty o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej stanowią:

1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej

- Załącznik nr 1 do wniosku – Biznesplan

- Załącznik nr 2 do wniosku – Oświadczenia

- Załącznik nr 3 do wniosku – zaświadczenie o ukończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego (wydawane przez biuro projektu/punkt obsługi w momencie zakończenia wsparcia)

 

2. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego

/Dokumenty z punktu 1 w odrębnej kopercie, dokumenty z punktu 2 w odrębnej kopercie/

Wszystkie wzory dokumentów dostępne są poniżej:

 

LP

Nazwa dokumentu

Word

PDF

1

Wniosek o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Pobierz

Pobierz

1a

Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej -Biznesplan_BOZ

Pobierz

Pobierz

1b

Zalacznik nr 2 do wniosku o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej Oświadczenia

Pobierz

Pobierz

2

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego: szkoleniowo-doradczego

Pobierz

Pobierz