Aktualności

powrót do listy

INFORMACJA O TERMINIE NABORU BIZNESPLANÓW V EDYCJA - powiat brzeski

Powiat brzeski

INFORMACJA O TERMINIE NABORU  BIZNESPLANÓW V EDYCJA - powiat brzeski

Informujemy, iż biznesplany wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami będzie można składać w Biurze Projektu/Punktach obsługi:

-  osobiście w Punkt Obsługi Brzesko Pl. Kupiecki 8, telefon 660 228 860 w nieprzekraczalnym terminie od 26.11.2018 r. do 30.11.2018 r.  od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00    

Dokumenty o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej należy złożyć w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia lub dwa oryginały) trwale spiętych oraz w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD), w zamkniętej kopercie.

Dokumenty o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej stanowią:

  1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej
    • Załącznik nr 1 do wniosku – Biznesplan
    • Załącznik nr 2 do wniosku – Oświadczenia
    • Załącznik nr 3 do wniosku – zaświadczenie o ukończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego (wydawane przez biuro projektu/punkt obsługi w momencie zakończenia wsparcia)
  2. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego

/Dokumenty z punktu 1 w odrębnej kopercie, dokumenty z punktu 2 w odrębnej kopercie/

Wszystkie wzory dokumentów dostępne są poniżej:

LP

Nazwa dokumentu

Word

PDF

1

Wniosek o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Pobierz

Pobierz

1a

Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej -Biznesplan_BOZ

Pobierz

Pobierz

1b

Zalacznik nr 2 do wniosku o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej Oświadczenia

Pobierz

Pobierz

2

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego: szkoleniowo-doradczego

Pobierz

Pobierz