Dokumenty rekrutacyjne

Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny (obowiązuje od dnia 23 listopada 2018 r)

Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny (obowiązywał do dnia 22 listopada 2018 r)

Załącznik nr 1 Regulamin rekrutacji w projekcie

Załącznik nr 2 Wykaz wykonawców oraz osób zaangażowanych w proces rekrutacji i oceny biznesplanów

Załącznik nr 3 Karta weryfikacji formalnej formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 4 Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 5 Karta oceny predyspozycji kandydata

Załącznik nr 6 Umowa o udzielenie Wsparcia szkoleniowo-doradczego