Dokumenty rekrutacyjne

Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny (obowiązujący od dnia 23 listopda 2018)

Załącznik nr 1 Regulamin rekrutacji w projekcie, obowiązuje od 1 czerwca 2019

Załącznik nr 2 Wykaz wykonawców oraz osób zaangażowanych w proces rekrutacji i oceny biznesplanów

Załącznik nr 3 Karta weryfikacji formalnej formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 4 Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 5 Karta oceny predyspozycji kandydata

Załącznik nr 6 Umowa o udzielenie Wsparcia szkoleniowo-doradczego