Dokumenty do pobrania

Regulamin przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie, obowiązujący od 18 kwietnia 2019

Regulamin przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie, obowiązujący do 17 kwietnia 2019

Załącznik 1 Biznes plan obowiązujący od 23.11.2018

Załącznik 1 Biznes plan obowiązywał do 22.11.2018

Załącznik 2 Karta Oceny Merytorycznej Biznesplanu

Załącznik 3 Umowa o powierzenie grantu na rozpoczęcie działalności gospodarczej (obowiązuje od dnia 23 listopada 2018 r)

Załącznik 3 Umowa o powierzenie grantu na rozpoczęcie działalności gospodarczej (obowiązywał do dnia 22 listopada 2018 r)

Załącznik nr 4 Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 5 Wniosek o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (obowiązuje od dnia 07.03.2019 r).

Załącznik nr 5 Wniosek o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (obowiązywał do 06.03.2019 r).

Załącznik nr 6 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego

Karta oceny formalnej biznes planu

Regulamin Komisji Oceny Wniosków