Dokumenty do pobrania

Załącznik 1 Biznes plan

Załącznik 2 Karta Oceny Merytorycznej Biznesplanu

Załącznik 2 Regulamin przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie

Załącznik 3 Umowa o powierzenie grantu na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Załącznik nr 4 Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 5 Wniosek o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Załącznik nr 6 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego

Karta oceny formalnej biznes planu

Regulamin Komisji Oceny Wniosków