Dokumenty do pobrania

Regulamin przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie, obowiązujący od 1 czerwca 2019

Załącznik 1 Biznes plan obowiązujący od 23.11.2018

Załącznik 1 Biznes plan obowiązywał do 22.11.2018

Załącznik 2 Karta Oceny Merytorycznej Biznesplanu

Załącznik 3 Umowa o powierzenie grantu na rozpoczęcie działalności gospodarczej (obowiązuje od dnia 1 czerwca 2019 r

Załącznik nr 4 Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 5 Wniosek o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (obowiązuje od dnia 07.03.2019 r).

Załącznik nr 6 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego

Karta oceny formalnej biznes planu

Regulamin Komisji Oceny Wniosków