Aktualności

powrót do listy

WAŻNE ! Tarcza antykryzysowa - najważniejsze informacje dla przedsiębiorców.


Szanowni Państwo – Przedsiębiorcy.

 

Prosimy aby poświęcić chwilę i przeczytać. W związku z wejściem w życie tzw. Tarczy antykryzysowej przygotowaliśmy skrót najważniejszych informacji o możliwościach wsparcia w ramach specustawy.

 

Firmy założone w ramach projektu: „Twoja szansa na przedsiębiorczość” mogą korzystać z oferowanego wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej. Najważniejsze udogodnienia dotyczą wsparcia w opłacaniu ZUS.

 

Zaznaczamy, że rozwiązania te są stosunkowo świeże, nie ma jeszcze wypracowanej praktyki i mogą one podlegać zmianom, na które nie mamy wpływu.

Informujemy, że w ramach wsparcia pomostowego możecie Państwo korzystać z pomocy naszych doradców przy ubieganiu się o w/w wsparcie.

 

 

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

 

Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

 

·         Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. – więcej informacji https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

 

·         Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło) – więcej informacji https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne/2551448

 

·         Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych – więcej informacji https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468

 

·         Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek – więcej informacji https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/ulga-w-oplacaniu-skladek-bez-oplaty-prolongacyjnej-odroczenie-terminu-platnosci-lub-rozlozenie-na-raty-naleznosci-z-tytulu-skladek/2551351

 

Przedstawiamy ponadto wsparcie o jakie można się starać za pośrednictwem PUP i PFRON:

 

·         Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych– więcej informacji https://wupkrakow.praca.gov.pl/-/11918632-dofinansowanie-wynagrodzen-dla-pracownikow

  • Niskoprocentowa pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców – więcej informacji

 

UWAGA !!!

  • Zwolnienie z obowiązku opłacania składek nie zwalnia z obowiązku złożenia dokumentów rozliczeniowych za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami jesteś zwolniony z ich składania.
  • Jeżeli starasz się o zwolnienie z opłacania składek za okres marzec-maj 2020, pamiętaj, że zwolnienia nie otrzymasz w przypadku opłacenia składek za miesiąc marzec 2020 i odpowiednio kolejne.
  • Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.
  • W przypadku osób, które chcą skorzystać z ww. form wsparcia rekomendujemy możliwie najszybsze składanie odpowiednich wniosków.
  • Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.