Aktualności

powrót do listy

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO POMOSTOWEGO


 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO POMOSTOWEGO

 

PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO-DORADCZA SP. Z O. O.

FUNDACJA IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO

TOWARZYSTWO OŚWIATOWE ZIEMI CHRZANOWSKIEJ

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W STARACHOWICACH

 

 OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPRACIA FINANSOWEGO POMOSTOWEGO W RAMCH PROJEKTU „TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”

 

      Finansowe wsparcie pomostowe jest bezzwrotną pomocą kapitałową udzielaną w formie comiesięcznych transz w wysokości maksymalnej 1000,00 zł netto (maksymalnie przez 3 miesiące) nie dłużej niż do upływu 18 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego prowadzony będzie wyłącznie dla Uczestników Projektu (Grantobiorców) „Twoja szansa na przedsiębiorczość”, którzy uzyskali grant na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Proces naboru wniosków rozpocznie się od dnia 09.11.2020 r. i trwać będzie do dnia 15.12.2020 r. lub wyczerpania puli środków przeznaczonych na wsparcie pomostowe.

Wniosek z załącznikami można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600 :

- osobiście w biurze Projektu

- e-mailowo na wskazany adres

Ze względu na zaostrzającą się sytuację epidemiologiczną związaną z COVID 19 prosimy o składanie wniosków e-mailowo !

 

PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO-DORADCZA SP. Z O. O.

- osobiście: Tarnów, ul. Mościckiego 28

- e-mail: kasia.polchlopek@gmail.com

- kontakt telefoniczny: 609 254 107 lub 519 654 650

FUNDACJA IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO

- osobiście: Tarnów, ul. Mościckiego 28

- e-mail: n.teczar@fundacjatarnowskiego.pl

- kontakt telefoniczny: 513 050 031

TOWARZYSTWO OŚWIATOWE ZIEMI CHRZANOWSKIEJ

- osobiście: Brzesko, Plac Kupiecki 8, budynek P.H.U MARK - I piętro

- e-mail: tsp@tozch.edu.pl

- kontakt telefoniczny: 660 228 860 lub 575 606 511

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W STARACHOWICACH

- osobiście: Dąbrowa Tarnowska, ul. Oleśnicka 3

- e-mail: dabrowatarnowska@farr.pl

- kontakt telefoniczny: 517 878 962

 

Szczegółowe informacje o warunkach przyznawania wsparcia określone zostały w regulaminie przyznawania wsparcia pomostowego finansowego. Regulamin wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie projektu.

Podstawą udzielenia wsparcia pomostowego finansowego jest uchwała podjęta przez Komitet Monitorujący RPO dająca Beneficjentowi możliwość wprowadzenia zmian w celu ograniczenia negatywnego wypływu występowania COVID – 19 na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020r. oraz aktualna wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania poniżej.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO - Pobierz

 

Nazwa dokumentu PDF Dokument
Załącznik Nr 1 - Wniosek o przyznanie pomostowego wsparcia finansowego    Word
Załącznik Nr 2 - Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego Pobierz  
Załącznik Nr 3 - Karta oceny wniosku Pobierz  
Załącznik Nr 4 - Miesięczne zestawienie wydatków Pobierz Excel
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o braku podwójnego finansowania Pobierz