Aktualności

powrót do listy

OGŁOSZENIE O WSTRZYMANIU NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO POMOSTOWEGO W SUBREGIONIE MIASTO TARNÓW I SUBREGIONIE DĄBROWSKIM


 

OGŁOSZENIE O WSTRZYMANIU NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO POMOSTOWEGO W SUBREGIONIE MIASTO TARNÓW I SUBREGIONIE DĄBROWSKIM 

 

FUNDACJA IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO 

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W STARACHOWICACH

 

 

OGŁASZAJĄ WSTRZYMANIE NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPRACIA FINANSOWEGO POMOSTOWEGO W RAMCH PROJEKTU „TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”

 

Informujemy, że wnioskowana w ramach dotychczas złożonych wniosków kwota znacznie przekracza dostępne na ten cel środki. W związku z tym zgodnie z paragrafem § 4 pkt 7 REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO informujemy, że dzień 21.11.2020 jest ostatnim dniem przyjmowania wniosków w SUBREGIONIE MIASTO TARNÓW I SUBREGIONIE DĄBROWSKIM .

 

Po zakończeniu procesu weryfikacji i oceny złożonych wniosków na stronie www zostaną ogłoszone wyniki wraz z listą wniosków, które zostały pozytywnie zweryfikowane i otrzymają dofinasowanie pomostowe.